В и М Одит ЕООД

Гарантирани ползи от финансовия одит!

Независимият одит може да бъде наистина полезен за вас, независимо дали сте собственик, ръководител или счетоводител на дружество.

Когато изберете В и М Одит, вие получавате:
  • Подробен одиторски доклад с ключова информация за вашите финанси и отчетността им.
  • Гарантирано спазени законови изисквания и процедури.
  • Сигурност относно достоверността на финансово-счетоводната информация за фирмата ви.
  • Препоръки как да подобрите счетоводната отчетност и данъчната политика на фирмата ви, да предотвратите злоупотреби и др.
Как правим одита наистина полезен за вас?
  • Запознаваме се внимателно с цялостната ви дейност: как протичат различните процеси, как е организирана счетоводната отчетноси, какви цели имате и т.н.
  • Умеем да слушаме и да усетим какви са вашите потребности – наистина – вашето съдействие с нужната информация и документи е ключово. А ние наистина ще чуем и ще видим между редовете това, от което имате нужда.
  • Проверяваме с внимание към детайлите – правим толкова проверки, колкото е нужно, за да достигнем желаното ниво на сигурност.
  • Правим задълбочен анализ – какво е довело до съответните факти, причинно-следствени връзки, проблемните места, рискове и ефекти от данъчната политика на фирмата ви, сигурна ли е контролната ви система срещу кражби и злоупотреби и т.н. Всички анализи и препоръки стават част от одиторския доклад, който получавате.
  • Имаме достатъчно опит – каквото и да си говорим, само практиката придава истинска стойност на професионалната подготовка. А ние ги имаме и двете. Д.е.с. Иван Милев се дипломира като експерт-счетоводител и се регистрира като одитор през 2009 г. и вече има натрупан 10 г. опит в сферата на одита. Същевременно има 17 г. опит в сферата на счетоводството и 14 г. опит като мениджър на счетоводна фирма. Познава в детайли различните счетоводни и одиторски практити, за да знае как най-добре да подходи във вашия случай.
Нашите клиенти

Сред клиентите на В и М Одит са Агенция по заетостта, Министерство на финансите, „Би Джи Ар Груп“ ООД и др. Извършван е задължителен независим финансов одит, одит по проекти по европейски програми и различни видове доброволен одит. Препоръки може да прочетете тук: Референции.

Какви одиторски услуги извършваме за вас?

Според целта ви може да изберете различен вид одит. Важно е да обърнете внимание, че различните одитни дейности се характеризират с различна степен на сигурност.