Компилиране на финансови отчети

компилиране на финансови отчети

За вас ли е услугата компилиране на финансови отчети?

Услугата компилиране на финансови отчети е подходяща за вас, ако предпочитате независима компетентна страна да изготви финансовия отчет на вашето предприятие. Това ви гарантира високо ниво на професионализъм.

Какво получавате при извършено от нас компилиране на финансови отчети?

  • Изготвен годишен финансов отчет на база вече обработена счетоводна информация.
  • Попълнена годишна данъчна декларация.
  • Препоръки за повишаване на ефективността /продължаване/ на счетоводната дейност.

Какво представлява услугата компилиране на финансови отчети?

Процедурите, които ще извършим, са единствено с цел изготвяното на верен финансов отчет на база вече въведена счетоводна информация. Компилирането на финансови отчети не е одит, нито преглед и не предоставя никакво ниво на сигурност по отношение на обработената счетоводна информация.

Разчитаме на пълно сътрудничество от страна на вашия персонал и вярваме, че ще ни бъдат предоставени всички данни, документация и друга информация, която ще изискаме във връзка с нашия ангажимент.

Свържете се с нас сега!

Критерии за задължителен одит

Подлежите ли на задължителен одит?

Наши клиенти са:

Вижте техните референции тук >>

За контакт

В и М Одит ЕООД
Адрес:
гр. София, ул. Христо Белчев №18, ет. 3

Позвънете ни:
GSM 089 22 59 001
Тел. 02/ 981 15 35

Пишете ни:
e-mail: contact@vm-odit.com