Одит на контролната система

одит на контролната система

За вас ли е услугата одит на контролната система?

Услугата одит на контролната система на вашата фирма е подходяща за вас, ако:

  • искате да намалите риска от измами, злоупотреби, кражби и грешки;.
  • искате да си гарантирате сигурност;
  • искате да управлявате бизнеса си ефективно.

Какво получавате при извършен от нас одит на контролната система?

За Ръководството

Доклад с висока степен на сигурност по отношение на контролната система (оценка на риска от измами, злоупотреби, кражби и грешки) на предприятието.

Анализ на:

  • Ключова финансова информация.
  • Ефективност на счетоводния ви отдел.

За Собственици

  • Доклад с висока степен на сигурност по отношение на контролната система (оценка на риска от измами, злоупотреби, кражби и грешки) на вашето предприятие.

За Счетоводството

  • Анализ на взаимоотношенията (протичане на потока от информация) между Счетоводния отдел и Ръководството и Счетоводния отдел и всички останали отдели.

Какво представлява услугата одит на контролната система?

Услугата одит на контролната система представлява оценка на риска от вътрешнофирмени измами, злоупотреби, кражби и грешки. Тя включва препоръки за намаляване на този риск и повишаване на ефективността на счетоводния ви отдел.

Нашият ангажимент ще бъде изпълнен в съответствие с изискванията на Международния стандарт за свързани по съдържание услуги 4400, приложим по отношение на ангажименти за извършване на договорени процедури и това ще бъде посочено в нашия доклад.

При одита задължително взимаме под внимание вашите специфични изисквания. Съответно очакваме пълно съдействие от вас и вашия персонал.

Свържете се с нас сега!

Критерии за задължителен одит

Подлежите ли на задължителен одит?

Наши клиенти са:

Вижте техните референции тук >>

За контакт

В и М Одит ЕООД
Адрес:
гр. София, ул. Христо Белчев №18, ет. 3

Позвънете ни:
GSM 089 22 59 001
Тел. 02/ 981 15 35

Пишете ни:
e-mail: contact@vm-odit.com