Преглед на финансови отчети

Преглед на финансови отчети

За вас ли е услугата преглед на финансови отчети?

Услугата преглед на финансовия отчет на фирмата ви е подходящ за вас, ако:

 • разбирате, че информацията от счетоводството е полезна и важна;
 • искате сигурност за своя бизнес без да прибягвате до цялостен одит;
 • искате ефективно да управлявате бизнеса си.

Какво получавате при извършен от нас преглед на финансовия отчет на фирмата ви?

За Ръководството

Доклади с умерена степен на сигурност* по отношение на:

 • Достоверност на годишния финансов отчет.
 • Сигурност на контролната система – оценка на риска от измами, злоупотреби, кражби и грешки.
 • Ефективност на водената от дружеството данъчна политика, рискове и ефекти.

Анализ на:

 • Полезност на информацията, която получавате от счетоводния ви отдел.
 • Ключова финансова информация.
 • Ефективност на счетоводния ви отдел.

Препоръки за отстраняване на забелязани проблеми, за избягване на евентуални такива и за повишаване на ефективността на финансовата ви политика.

* За висока степен на сигурност вижте доброволен независим финансов одит или задължителен независим финансов одит.

За Собственици

Доклади с умерена степен на сигурност* по отношение на:

 • годишните финансови отчети на предприятието.
 • контролната система (оценка на риска от измами, злоупотреби, кражби и грешки) на предприятието.

* За висока степен на сигурност вижте доброволен независим финансов одит или задължителен независим финансов одит.

За счетоводството

Доклад с умерена степен на сигурност* за водената от дружеството данъчна политика, рискове и ефекти.

 • Анализ на взаимоотношенията (протичане на потока от информация) между Счетоводния отдел и Ръководството и Счетоводния отдел и всички останали отдели.
 • Препоръки за намаляване на стреса и натовареността на работното място.

* За висока степен на сигурност вижте доброволен независим финансов одит или задължителен независим финансов одит.

Какво представлява услугата преглед на финансов отчет?

Преглед на финансов отчет представлява проверка на финансовия отчет на вашето предприятие. Процедурите по преглед не са одит съгласно Международните одиторски стандарти (МОС), съответно няма да изразим одиторско мнение с висока степен на сигурност върху него. Всички доклади, анализи и препоръки, които ще направим са с умерена степен на сигурност. За висока степен на сигурност вижте услугите ни за доброволен финансов одит или ако фирмата ви отговаря на критериите съгласно Закона за счетоводството – задължителен одит.

Преглед на финансовия отчет на фирмата ви ще проведем в съответствие с изискванията на Международен стандарт за ангажименти за преглед 2400, който ви гарантира професионално изпълнение на услугата.

При прегледа задължително взимаме под внимание вашите специфични изисквания. Съответно очакваме пълно съдействие от вас и вашия персонал.

Свържете се с нас сега!

Критерии за задължителен одит

Подлежите ли на задължителен одит?

Наши клиенти са:

Вижте техните референции тук >>

За контакт

В и М Одит ЕООД
Адрес:
гр. София, ул. Христо Белчев №18, ет. 3

Позвънете ни:
GSM 089 22 59 001
Тел. 02/ 981 15 35

Пишете ни:
e-mail: contact@vm-odit.com