Дю дилиджънс

дю дилиджънс

За вас ли е услугата дю дилиджънс (due diligence)?

Услугата дю дилиджънс е подходяща за вас, ако:

  • обмисляте да придобиете бизнес (придобиване на акции или дялове).
  • не искате да сбъркате в една от най-сложните сделки в бизнеса – придобиването на друг бизнес.
  • искате да сте сигурни в бизнес решенията и действията си.

Какво получавате при извършен от нас дю дилиджънс?

За Ръководството и Собственици

  • Доклад за правните аспекти и рискове при конкретното придобиване.
  • Доклад за реалното финансовото състояние на придобиваното предприятие.
  • Доклад за финансовите аспекти и бъдещи рискове.

За Счетоводството

  • Насоки за осчетоводяване и данъчни аспекти на придобиването.

Какво представлява услугата дю дилиджънс?

Услугата дю дилиджънс ще бъде изпълнена съвместно между адвокат и дипломиран експерт-счетоводител. Така се обхващат както правните аспекти на сделката, така и финансовите, а вие получавате по-голяма сигурност.

Нашият ангажимент ще бъде изпълнен в съответствие с изискванията на Международния стандарт за свързани по съдържание услуги 4400, приложим по отношение на ангажименти за извършване на договорени процедури и това ще бъде посочено в нашия доклад.

При изпълнение на услугата дю дилиджънс задължително взимаме под внимание вашите специфични изисквания. Съответно очакваме пълно съдействие от вас и вашия персонал и персонала на придобиваното предприятие.

Свържете се с нас сега!

Критерии за задължителен одит

Подлежите ли на задължителен одит?

Наши клиенти са:

Вижте техните референции тук >>

За контакт

В и М Одит ЕООД
Адрес:
гр. София, ул. Христо Белчев №18, ет. 3

Позвънете ни:
GSM 089 22 59 001
Тел. 02/ 981 15 35

Пишете ни:
e-mail: contact@vm-odit.com