Финансова стабилност на партньор

финансова стабилност на партньор

За вас ли е услугата финансова стабилност на партньор?

Услугата финансова стабилност на партньор е подходяща за вас, ако ви предстои да сключите важна сделка и искате:

  • да намалите риска от неизпълнение на задълженията на партньорите си;
  • да си гарантирате сигурност при започване на партньорски взаимоотношения;
  • да управлявате ефективно бизнеса си.

Какво получавате при извършена от нас проверка на финансова стабилност на партньор?

За Ръководството

  • Доклад с умерена степен на сигурност по отношение на информацията, представена във финансовите отчети на контрагента.
  • При необходимост, преизчислен финансов отчет според констатациите, които сме направили.
  • Анализ на ключова финансова информация.

За Собственици

  • Сигурност при започване на партньорски взаимоотношения.

Какво представлява услугата финансова стабилност на партньор?

Услугата финансова стабилност на партньор представлява преглед на финансовия отчет на вашия потенциален партньор. Процедурите по преглед не са одит съгласно Международните одиторски стандарти (МОС), съответно няма да изразим одиторско мнение с висока степен на сигурност върху него. Всички доклади, анализи и препоръки, които ще направим, са с умерена степен на сигурност.

Прегледа на финансовата стабилност на вашия потенциален партньор ще проведем в съответствие с изискванията на Международен стандарт за ангажименти за преглед 2400.

При прегледа задължително взимаме под внимание вашите специфични изисквания. Съответно очакваме пълно съдействие от вас, вашия персонал и вашия партньор.

Свържете се с нас сега!

Критерии за задължителен одит

Подлежите ли на задължителен одит?

Наши клиенти са:

Вижте техните референции тук >>

За контакт

В и М Одит ЕООД
Адрес:
гр. София, ул. Христо Белчев №18, ет. 3

Позвънете ни:
GSM 089 22 59 001
Тел. 02/ 981 15 35

Пишете ни:
e-mail: contact@vm-odit.com