Референции

BGR GroupРеференция за извършен независим финансов одит на индивидуалните и консолидиран годишен финансови отчети на „Би Джи Ар Груп“ ООД за финансовата 2013г.

Иван Милев и неговите сътрудници се отличиха с прилагане на професионални стандарти при извършване на одиторските процедури, с обективност, безпристрастност и отговорност.

Предлагат се готови превантивни решения на управляващите дружествата, както и на собствениците на „Би Джи Ар Груп“ ООД.

Без съмнение препоръчвам използването на счетоводни и одиторски услуги за всички фирми, които желаят качествено да повишат нивото на счетоводното обслужване в България.

Виж пълната референция тук.

 

Agencia po ZaetosttaРеференция за извършен независим финансов одит на проект на Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“- Нова Загора, Плевен и Сандански, по Оперативна програма Регионално развитие

Ръководството на Агенцията по заетостта изказва своите благодарности на д.е.с. Иван Милев за независимостта, компетентнотта, безпристрастенотта и непредубедеността му по време на одита, в резултат на които агенцията ни получи обективни фактически констатации относно извършените разходи по проекта.

Деловите взаимоотношения по време на изпълнението протичат в дух на взаимно разбирателство и сътрудничество, при стриктно съобразяване с действащото в страната законодателтво.

Нямаме никакви колебания относно коректността и професионализма на д.е.с. Иван Милев.

 Виж пълната референция тук.

 

РAgencia po Zaetosttaеференция за извършен независим финансов одит на проект на Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“ – София-Изток, Перник и Самоков, по Оперативна програма Регионално развитие

Д.е.с. Иван Милев разполага с отлично разработена, действаща методология за предлаганите от него услуги, което води до налагането на негов собствен, ефективен стил на работа, който го отличава от конкурентите му на пазара.

Имаме отлични впечатления от работата на одитора и препоръчваме на неговите бъдещи партньори да разчитат на компетенцията и коректното му обслужване.

Виж пълната референция тук.

 

gerb-BGРеференция за извършен независим финансов одит на проект на Министерството на финансите по Оперативна програма Административен капацитет

Деловите взаимоотношения по време на изпълнението протекоха в дух на взаимно разбирателство и сътрудничество, като извършеният одит беше стриктно съобразен с действащото в страната законодателство.

Извършеният независим финансов одит е изпълнен професионално, качествено и в срок.

Виж пълната референция тук.